• Noble Jade

   

  特制绿松翡翠面板

  圈铁混合重低音

  10mm DLC动圈

   

   

   

  查看
 • Acoustune HS1750CU

   

  黄铜腔体

  5代Myrinx

   

   

   

   

  查看
 • Acoustune HS2000MX

   

  高强度合金腔体

  MYRINX 动圈单元

  可换腔体设计

   

   

   

  查看
 • Labkable X Soundluck (4+2)

   

  经典六芯特殊编织设计

  高纯度黄铜镀金插头

  全自动化煲线技术处理

   

   

   

  查看